Beja ti Kahyangan

Tarekah Ngurangan Parab di Jero Bui — Rekaan Ruddy AS Hieng sora sirine nyingkah-nyingkahkeun gorobag jeung padati anu keur pating arukey di jalan koral. Citrayuda tibuburanjat, nyisi. Sihoreng aya Gupernur Pandawa liwat tumpak kareta kancana nuju ka pabuen. “ Jadol, dewek ampir kadupak bujur,” ceuk Citrayuda ka Si Cepot. “ Tong gual geol atuh ngagusurna, […]