Beja ti Kahyangan (3)

EPISODE VAKSIN PALSU/Rekaan Ruddy AS Pamabokan geus meuweuh. Lain ukur di Kota Astina, tapi geus nerekab ka pakampungan. Rebuan barudak geus jadi korban. Maranehna perlaya lantaran nginum arak oplosan campur tai kuda. Nagara Astinapura ginggeung. Panganggungna neanan sabab-musabab, naon anu jadi marga lantaran nerekabna pamabokan. “ Dididik ngaji, salat malahan di pasantrenkeun di Pasantren Al-Lapasiah, […]